Thư thông báo vi phạm nhãn hiệu STANDA-RS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ THÔNG BÁO LẦN 2

(V/v: Hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu STANDA-RS)

                                                                                    Hà nội ngày 20 tháng 05 năm  2020

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN STANDA VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN ỔN ÁP STANDA – CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN TMSX VÀ PHÂN PHỐI BIẾN ÁP STANDA – CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT PHÁP – CÔNG TY TNHH MÁY STANDA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH ỔN ÁP VÀ BIẾN ÁP STANDA TIÊU CHUẨN VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV GIA DỤNG VÀ ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN VIỆT, CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 368 – CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH CHẤT LƯỢNG VIỆT, CÔNG TY TNHH  STANDA TIÊU CHUẨN VIỆT – CÔNG TY TNHH SX & TM GOLDEN VIỆT – CÔNG TY TNHH SX & TM ATQ – CÔNG TY CỔ PHẦN STANDA CHẤT LƯỢNG VIỆT – HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NGUYỄN VĂN MẠNH – CÔNG TY CỔ PHẦN ỔN ÁP LIOA & STANDA VIỆT NAM – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỔN ÁP LÊ DU, CÔNG TY TNHH ỔN ÁP BIẾN ÁP STANDA TUẤN NAM – Và một số công ty cá nhân chưa nêu tên.

 

Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Redsun và Công ty Cổ phần Tiêu Chuẩn Việt là đồng sở hữu đối với nhãn hiệu “STANDA – RS” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 348945 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 27/04/2020 cho các sản phẩm thuộc nhóm 9: Máy ổn áp; máy biến thế (điện).

Do đó, chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của nhãn hiệu “STANDA – RS” và có đầy đủ quyền hạn theo điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có các quyền tài sản như sau:

a, Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

b, Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

c, Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp […]”.

 

Như vậy, hành vi sử dụng dấu hiệu “STANDA” vừa là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, vừa là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm lợi dụng uy tín nhãn hiệu, gây nhầm lẫn với người tiêu dùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Chủ Sở Hữu. Hành vi này đồng thời cũng được coi là một tội danh theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi theo Bộ luật Hình sự năm 2017.

Chúng tôi yêu cầu các Công ty có danh sách trên hết ngày 30/05/2020 sẽ phải dừng toàn bộ các công việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm ổn áp biến áp có thương hiệu STANDA hoặc dấu hiệu STANDA Tại đơn vị mình và trên thị trường, trên không gian mạng. Công ty đơn vị nào cố tình thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi buộc phải yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm của Quý công ty theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tố cáo hành vi này trước cơ quan công an, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thậm chí cả hình sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm của Quý công ty gây ra.

Chúng tôi hy vọng rằng Quý công ty sẽ đáp lại thiện chí của chúng tôi bằng cách hợp tác một cách đầy đủ trong việc thực hiện chấm dứt hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu STANDA-RS của chúng tôi

 

Trân trọng cảm ơn.                       

                                                             

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT REDSUN

 ( đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

( đã ký)

         

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH HĐQT
BÙI ĐÌNH THAO                                                                                 NGUYỄN VŨ LONG

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Bình luận facebook