Nên dùng ổn áp 2 pha lửa không?

Ổn áp 2 pha lửa có nên dùng không? Ổn áp 2 pha lửa sử dụng 2 dây lửa của điện 3 pha không cần dây mát. Nên dùng ổn áp 2 pha lửa không? Có các loại như ổn áp standa 10kva 2 pha lửa, ổn áp standa 15kva 2 pha, ổn áp standa 20kva 2 pha, ổn áp standa 25kva 2 pha đến ổn áp standa 50kva 2 … Đọc thêm » “Nên dùng ổn áp 2 pha lửa không?”