Nói sấu cá nhân trên mạng là phạm pháp

Nói sấu cá nhân trên mạng là phạm pháp. Bôi nhọ cá nhân trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Nói sấu người khác là hành vi phạm pháp. Bôi nhọ cá nhân là hành vi phạm pháp. Công ty cổ phần Standa Việt Nam bôi nhọ các nhân khác là phạm pháp. Nói sấu cá nhân trên mạng là phạm pháp Hành vi vi phạm pháp luật … Đọc thêm » “Nói sấu cá nhân trên mạng là phạm pháp”